Program

Om arrangementet

Den menneskelige hjerne er vores mest komplicerede organ. Men hjernen er ikke bare supersofistikeret. Den er også ekstremt sårbar over for de mange sygdomme, der angriber vores hjerner. En af dem er Parkinsons sygdom. De fleste ved, at den påvirker balancen eller giver rystende hænder, men sygdommen stikker dybere og påvirker os på mange flere måder. Til eventet kan du møde både en patient, en læge, som behandler Parkinsons patienter, samt nogle af de forskere, der arbejder med sygdommens forskellige aspekter. Oplægsholderne fortæller blandt andet om, hvordan det er at blive syg, hvordan Parkinsons behandles, hvordan den opstår, og ikke mindst hvordan den forhåbentlig kan bremses, og patienten måske ligefrem helbredes i fremtiden.

Ordstyrere

Overlæge, professor, ph.d., dr. med. Per Borghammer
Professor, dr.med. Poul Henning Jensen

Program

16.00-16.05       Introduktion ved professor, dr.med. Poul Henning Jensen

16.05-16.20     ”Min vej til Parkinson - og videre” ved Bo Mønsted, formand for Aarhusklubben, Parkinsonforeningen

16.25-16.40       ”Aktuelle behandlinger” ved overlæge, ph.d. Erik Danielsen

16.45-17.00     ”Sygdommens udvikling – kan den starte flere steder” ved overlæge, professor, ph.d., dr. med. Per Borghammer

17.00-17.15       Pause

17.15-17.30     ”Inflammation og immunrelaterede processer ved Parkinsonssygdom” ved lektor, ph.d. Marina Romero-Ramos

17.35-17.50     ”Kan man behandle de underliggende sygdomsmekanismer” ved professor, ph.d.Daniel Otzen

17.55-18.10     ”Sygdomsmekanismer i levende organismer og deres behandling” ved professor, dr.med. Poul Henning Jensen

18.15-18.30       Pause

18.30-19.00       Spørgsmål fra tilhørerne og svar ved oplægsholderne

Om Brain Awareness Week:

Brain Awareness Weak er en global kampagne, der har til formål at skabe offentlig entusiame og støtte omkring neurovidenskab. Hvert år i marts afholder værter rundt omkring i verden opfindsomme aktiviteter i deres nærområder for at udbrede viden om vores mirakuløse hjerner og fortælle om den vigtige indflydelse som hjerneforskning har på vores hverdagsliv.